Knivsta Tryckeri

Vår tidning KnivstaNytt

KnivstaNytt är en gratistidning som funnits sedan 1975. KnivstaNytt går ut
i ca 10.400 ex och delas i hela Knivsta kommun och sträcker sig ända bort
till Husby-Långhundra i öst, ca 700 hushåll samt boxar i Sigtuna kommun
och ända in till Bergsbrunna i Uppsala.

KnivstaNytt finns även att hämta i kommunhusets reception, ICA Kvantum
och Hälsohuset.

Vecka 27 delas KnivstaNytt Sommarspecial även ut till alla sommarboende.
KnivstaNytt Sommarspecial finns också i de flesta butiker i Knivsta under
sommaren. KnivstaNytt har uppehåll vecka 28-31, samt vecka 52-1.

Om du händelsevis inte får KnivstaNytt, ring oss på tel 018-34 50 70 eller 34 50 71.

Manusstopp onsdagar 12.00.

Vid annan utgivningsdag än tisdagar eller vid röda dagar, se annons i KnivstaNytt för inlämningstider.

Hur annonserar man?

Företags- och föreningsannonser

E-posta ditt annonsmaterial. Du kan lämna färdigt material som PDF-fil
eller i Indesign eller som annonsförslag i ett Word-dokument. Du måste
alltid bifoga bilder i öppna dokument och om du använder ett ”speciellt”
teckensnitt måste det också bifogas.
Övrig info, se prislista och utgivningsplan.

Privatannonser

Radannonser i KnivstaNytt mottages endast mot kontant betalning. Kom in
till oss och lämna annonsen och betala samtidigt eller sätt in pengar på
BG 748-4710 och e-posta din annons eller skriv annonsen på talongen.

Radannonser 50 kr. Gäller 4 rader text med 30 tecken/rad. För övriga rader
tillkommer 10 kr/rad, max 6 rader. Annonser under rubrikerna förlorat,
upphittat (gäller ej djur), förlovade, vigda, födda är GRATIS.

Radannonser får ej avse produkter i mångfald eller ha kommersiellt syfte eller
motsvarande.

Ventilationsrutan

I Ventilationsrutan ventilerar du Dina åsikter GRATIS, både ros och ris!
E-posta texten till oss, knivstanytt@knivstatryckeri.se

Vi förbehåller oss rätten att redigera texter. Insändare längre än 70 tecken/
rad, max 20 rader, publiceras ej. Du får skriva under signatur, men du måste
bifoga namn, adress och telefonnummer till redaktionen.

Camilla 018-34 50 70 eller 34 50 71

Vår tidning KnivstaNytt

KnivstaNytt går ut i ca 10.400 ex och delas i hela Knivsta kommun och sträcker sig ända bort till Husby-Långhundra i öst, ca 700 hushåll samt boxar i Sigtuna kommun och ända in till Bergsbrunna i Uppsala.

KnivstaNytt finns även att hämta i kommunhusets reception, ICA Kvantum och Hälsohuset.

Vecka 27 delas KnivstaNytt Sommarspecial ut även till alla sommarboende. KnivstaNytt Sommarspecial finns också i de flesta butiker i Knivsta under sommaren. KnivstaNytt har uppehåll vecka 28-31, samt vecka 52-1.

Om du händelsevis inte får KnivstaNytt, ring oss på
tel 018-34 50 70 eller 34 50 71.

Manusstopp onsdagar 12.00.

Vid annan utgivningsdag än tisdagar eller vid röda dagar, se annons i KnivstaNytt för inlämningstider.

Hur annonserar man?

Företags- och föreningsannonser

E-posta ditt annonsmaterial. Du kan lämna färdigt material som PDF-fil
eller i Indesign eller som annonsförslag i ett Word-dokument. Du måste
alltid bifoga bilder i öppna dokument och om du använder ett ”speciellt”
teckensnitt måste det också bifogas.

Övrig info, se prislista och utgivningsplan.

Privatannonser

Radannonser i KnivstaNytt mottages endast mot kontant betalning. Kom in
till oss och lämna annonsen och betala samtidigt eller sätt in pengar på
BG 748-4710 och e-posta din annons eller skriv annonsen på talongen.

Radannonser 50 kr. Gäller 4 rader text med 30 tecken/rad. För övriga rader
tillkommer 10 kr/rad, max 6 rader. Annonser under rubrikerna förlorat,
upphittat (gäller ej djur), förlovade, vigda, födda är GRATIS.

Radannonser får ej avse produkter i mångfald eller ha kommersiellt syfte eller motsvarande.

Ventilationsrutan

I Ventilationsrutan ventilerar du Dina åsikter GRATIS, både ros och ris!
E-posta texten till oss, knivstanytt@knivstatryckeri.se

Vi förbehåller oss rätten att redigera texter. Insändare längre än 70 tecken/
rad, max 20 rader, publiceras ej. Du får skriva under signatur, men du måste
bifoga namn, adress och telefonnummer till redaktionen.

Camilla 018-34 50 70 eller 34 50 71