Knivsta Tryckeri

Senaste numret av KnivstaNytt

Vår tidning

KnivstaNytt går ut i ca 10.400 ex och delas i hela Knivsta kommun och sträcker sig ända bort till Husby-Långhundra i öst, ca 700 hushåll samt boxar i Sigtuna kommun och ända in till Bergsbrunna i Uppsala.

KnivstaNytt finns även att hämta i kommunhusets reception, ICA Kvantum och Hälsohuset.

Vecka 27 delas KnivstaNytt Sommarspecial ut även till alla sommarboende. KnivstaNytt Sommarspecial finns också i de flesta butiker i Knivsta under sommaren. KnivstaNytt har uppehåll vecka 28-31, samt vecka 52-1.

Om du händelsevis inte får KnivstaNytt, ring oss på
tel 018-34 50 70 eller 34 50 71.

Manusstopp onsdagar 12.00.

Vid annan utgivningsdag än tisdagar eller vid röda dagar, se annons i KnivstaNytt för inlämningstider.

Hur annonserar man?

Företags- och föreningsannonser

E-posta ditt annonsmaterial. Du kan lämna färdigt material som PDF-fil eller i Indesign eller som annonsförslag i ett Word-dokument. Du måste alltid bifoga bilder i öppna dokument och om du använder ett ”speciellt” teckensnitt måste det också bifogas.

Övrig info, se prislista och utgivningsplan nedan.

Privatannonser

Radannonser i KnivstaNytt mottages endast mot kontant betalning. Kom in till oss och lämna annonsen och betala samtidigt eller sätt in pengar på BG 748-4710 och e-posta din annons eller skriv annonsen på talongen.

Radannonser 50:-. Gäller 4 rader text med 30 tecken/rad. För övriga rader tillkommer 10:-/rad, max 6 rader.

Annonser under rubrikerna förlorat, upphittat (gäller ej djur), förlovade, vigda, födda är GRATIS.

Radannonser får ej avse produkter i mångfald eller ha kommersiellt syfte eller motsvarande

Ventilationsrutan

I Ventilationsrutan ventilerar du Dina åsikter GRATIS, både ros och ris! E-posta texten till oss, knivstanytt@knivstatryckeri.se

Vi förbehåller oss rätten att redigera texter. Insändare längre än 70 tecken/rad, max 20 rader, publiceras ej. Du får skriva under signatur, men du måste bifoga namn, adress och telefonnummer till redaktionen.

Tel 018-34 50 70 eller 34 50 71.
knivstanytt@knivstatryckeri.se